BAŞKANIN MESAJI

GELECEĞE BİZİMLE YÜKSELİN!

Sağlıklı kuşakları ancak sağlıklı ve iyi tasarlanmış çevre ve konut düzenlemesiyle yetiştirebilir, geleceğimizi ancak dünya standartlarında yaşam alanları inşa ederek doğru kurabiliriz.

Bu nedenle yaşam alanları inşa etmenin büyük bir sorumluluğu beraberinde getirdiğine inanıyor, konut ya da bina yapmaktan öte işimizi geleceği inşa etmek olarak değerlendiriyoruz.

Dünya yapı konut teknolojisinde yaşanan gelişmeleri, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hayata geçiriyor, insana ve yaşadığı mekana saygı duyan projeleri gerçekleştirmeyi kurumsal misyonumuz olarak benimsiyoruz.

Ergün Polat İnşaat olarak iş sürecinde her şeyden önce mesleki ilkeleri ve dürüstlüğü temel alıyor, güven esasına yönelik hareket ediyor ve her koşulda “sözün senet olması” ilkesine bağlı kalıyoruz.

50 yılı aşkın iş tecrübemizle elde ettiğimiz konumumuzun ardında verdiğimiz sözleri tutmak ve işimize duyduğumuz saygı var.

Tecrübeli, yeniliklere açık ve gelişen bir organizasyon olarak el sıkıştığımız herkese “geleceğe bizimle yükselme” sözü veriyoruz.

Ergün Polat

Ergün Polat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Bizi Tanıyın

Tarihçemiz

Ergün Polat İnşaat’ın temelleri 1956 yılında İbrahim Polat tarafından kurulan Polat İnşaat’la atıldı.

Yarım yüzyılı aşan tecrübenin ardından bugün Ergün Polat inşaat, Polat İnşaat’ın ikinci kuşak temsilciliğinde hayata geçirdiği konut, iş yeri, otel ve spor merkezi projeleriyle sektöründe başarılarla anılan ve teknolojiye öncülük eden deneyimli kuruluşlar arasında yer alıyor.

Ergün Polat İnşaat, bugüne kadar 150 bin m2 alana 1000’i aşkın konut inşa etmiş bulunuyor.

En ileri yapı tasarım teknolojilerini kullanarak öncelikle güvenliğini ön plana alan, deprem yönetmeliğine uygun projeleri tasarlayan ve uygulayan Ergün Polat İnşaat, müşterilerinin talepleri ve beklentileri doğrultusunda çağdaş projeleri hayata geçiriyor. Müşterilerimizde yaratmış olduğumuz güvenle beraber sürekli gelişme isteğini, hızlı ve paylaşımcı organizasyon yapımızla konut sektöründeki gelişmelere paralel hale getiriyor, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun yaşam alanlarını üretiyoruz.

Bizi Tanıyın

Felsefemiz

Kurumsal Vizyonumuz;

Müşterilerimizle yaratmış olduğumuz güveni ve sürekli gelişİm estetiğini, hızlı ve paylaşımcı organizasyon yapımızla, konut sektöründeki gelişmelere paralel hale getirerek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun yaşam alanları olan konutlar üretmek kurumsal vizyonumuzdur.

Kurumsal Misyonumuz;

Öğrenen ve gelişen bir organizasyon olarak vizyonumuzdan ve müşterilerimizden aldığımız gücü sektörle ve toplumla paylaşarak geliştirmek kurumsal misyonumuzdur.

Kalite Politikamız: Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi çerçevesinde, iş süreçlerimizi, insan kaynaklarımızı, taşeronlarımızı sürekli geliştirmek ve hatalarımızı süreçler içerisinde iyileştirerek müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak kalite politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız: İnşaat alanlarımızda ve merkez ofiste kaza veya hastalıklar oluşmadan önlemler alarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, yürürlükte bulunan ISG ile ilgili yasa mevzuat, idari düzenlemelere ve kurallarına riayet ederek olabilecek muhtemel kazaları önlemek, çalışanların güvenliği açısından gerekli ekipman ve teçhizatı tedarik etmek, teknik şartnamelerimize uygun olarak taşeronlarımıza da bilinçlendirmek ve bu doğrultuda önlemler almalarını ve belirlenen teknik şartnameye uygun çalışmalar yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca sistemin sürekli geliştirilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımızın ve taşeronlarımızın ISG sistemini ve uygulamalarını anlamalarını sağlamak, eğitimler planlamak ve gerçekleştirmek, ISG sistemimizi periyodik olarak denetleyerek uygunsuzlukları, muhtemel kazaları, hastalıkları önlemek ve oluşturulan bilgiyi içinde bulunduğumuz konut-yapı sektörü ile paylaşmak iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Çevre Politikamız: İnsana saygı ve sürekli gelişme felsefemiz doğrultusunda inşaat alanlarımızda ve merkez ofisimizde havanın, suyun ve toprağın kirlenmesini önleyerek, yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek, tüm süreçlerimizde çevre dostu malzemeler ve girdiler kullanarak, üretim süreçlerimiz kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımını sağlamak, oluşturmuş ve geliştirmek de olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini ve bu sistemin uygulamalarını sürekli denetleyerek tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmalarını sağlamak, bu doğrultuda gerekli olan eğitimleri planlayarak, geliştirmek ve oluşturulan bilgileri konut-yapı sektörüyle paylaşmak çevre politikamızdır.

Neler Başardık?

Önemli Yapı taşları
16

Tamamlanan Proje

8

Satıştaki Proje

24

Yıllık Tecrübe

1881

Mutlu Sakin